Meer bedrijven kiezen voor een private cloud

Bron: Computable

Ik zie sinds dit jaar een toename in de vraag naar private clouds. Om verschillende redenen komen partijen vaker tot de conclusie dat een private cloud beter geschikt is voor hun business case dan een public cloud. Of er wordt gekozen voor een private cloud met scale out.
“Er is een terugtrekkende trend waarbij partijen weer uit de public cloud stappen”
De oorzaak van deze trend heeft diverse achtergronden. Een aantal organisaties heeft al verschillende public clouds uitgeprobeerd. Er is een terugtrekkende trend waar te nemen waarbij partijen weer uit de public cloud stappen. Security maatregelen spelen bij deze groep een belangrijke rol, maar voor hen is het overwegend een combinatie van redenen om voor een private cloud te kiezen. Anderen willen de eerste stap maken naar de cloud en voor hen is een private cloud een veilige eerste stap. Voor ons als techneuten is het een beetje vreemd, maar bij veel bedrijfstakken speelt nu pas de stap naar de cloud. 54 procent van de applicaties in Nederland staat nog ‘on premise’.

 

Lees verder